24 σύνολα μηχανών ceter και 4 αξόνων CNC και 13 σετ μηχανών έγχυσης με ανεξάρτητο εργαστήριο χωρίς σκόνη